خانه » لوازم یدکی لیفان » 620-1600CC » میل موجگیر لیفان 620

میل موجگیر لیفان 620 اصلی و وارداتی .

میل موجگیر لیفان 620

کارکرد میل موجگیر;  یکی از قطعات اصلی در خودرو می باشد، این قطعه در قسمت جلوبندی خودرو قرار دارد، کارکرد میل موجگیر در سیستم جلوبندی خود جهت ایجاد هماهنگی در بین چرخ های جلو و عقب هست،

تا خودرو بتواند در پیچ های جاده تعادل داشته باشدو با یک تعادل مناسب بتواند پیچ جاده را پشت سر بگذارد. میل موجگیر جزء قطعاتی می باشد که در تمامی خودروها مورد استفاده قرار می گیرد، هم برای خودرو سبک و هم خودرو سنگین…

هیچ وقت نمی توان در سیستم جلو بندی خودرو کارکرد میل موجگیر را حذف کرد،یاکارکرد آن را نادیده گرفت.کارکردمیل موجگیرها در انداره و شکلهای مختلف برای خودروهای مختلف تولید و ساخته می شوند.

یک دیدگاه بگزارید